event-image

Sishakhani community praying ceremony

A team of Guru Rimpochhe Trust  were leaded local community ...

Read more
event-image

Mahakala Pooja 2020

Mahakala pooja were organised by trust to clear away all ...

Read more
event-image

Puja Preparation Finalized

A final World Peace Puja Preparation took place in Swayambhu.

Read more
event-image

थाइल्याण्डबाट विश्व शान्ति पूजा शुरु

राष्ट्रहरुबीच युद्धहरुले मानव जीवनमा आईपरेकोे कष्ठलाई न्यूनिकरण गर्ने भन्दै शान्त ...

Read more
event-image

विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न,

काठमाडौं । विश्व बौद्ध धर्म संघले थाइल्याण्डको उत्तरी बैंककको फ्रा ...

Read more